KLO CLASSIC

วงดนตรีคลาสสิค ไลท์มิวสิค แชมเบอร์มิวสิค / วงดนตรีเครื่องสายสากล
Classical Music : String Trio, String Quartet, String Quintet, Chamber Music  
Type of Music Group
รูปแบบ วงดนตรีคลาสสิค
Music Instruments l เครื่องดนตรี
 KLO- String Trio
 (นักดนตรี 3 คน)
  Violin + Viola + Cello
 KLO- String Quartet
 (นักดนตรี 4 คน)
  Violin + Viola + Cello + Double Bass 
  Violin(2) + Viola + Cello
 KLO- String Quintet
 (นักดนตรี 5 คน)
  Violin(2) + Viola + Cello + Double Bass
 KLO- Chamber 5
 (นักดนตรี 5 คน)
  Violin + Viola + Double Bass + Piano + Flute
  Violin + Viola + Double Bass + Piano + Clarinet
  Violin + Viola + Double Bass + Piano + Oboe
 KLO- Chamber 8
 (นักดนตรี 8 คน)
  Violin(2) + Viola + Cello + Double Bass + Flute + Clarinet + Piano
  Violin(2) + Viola + Cello + Double Bass + Flute+ Sax + Drum
  Violin(2) + Viola + Cello + Double Bass + Flute + Clarinet + Oboe 
 KLO- Chamber 10
 (นักดนตรี 10 คน) 
  Violin(2) + Viola + Cello + Double Bass + Flute + Clarinet + Oboe + Piano + Drum
  Violin(2) + Viola + Cello + Double Bass + Flute+ Clarinet + Sax + Piano + Drum
 KLO- Chamber 12
 (นักดนตรี 12 คน)
  Violin(3) + Viola + Cello + Double Bass + Flute + Clarinet + Oboe + Bassoon + Piano + Drum
  Violin(4) + Viola (2)+ Cello(2) + Double Bass + Flute + Clarinet + Oboe

* นอกจากนี้ ยังรับแสดงด้วยวงดนตรีที่ใหญ่ขึ้นตั้งแต่ 10 จนถึง 20 ท่านหรือมากกว่า เพื่อความเหมาะสมกับงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and