02-702-6222-3     
081-825-2124

 วงดนตรี กรุงเทพไลท์ออร์เคสตร้า Krungthep Light Orchestra

  T h e   A r t   o f   A n g e l   M u s i c

 

HOME

รูปแบบวงดนตรี

KLO BAND STYLES

รายชื่อเพลง

SONG

ผลงานการแสดงดนตรี

GALLERY l VIDEO

การเลือกวงดนตรี

BAND SELECTION

คำชมจากลูกค้า

CREDENTIAL

แนะนำเพลงเปิดตัว-ตัดเค้ก

WEDDING SONG

               

     สอบถามราคาวงดนตรี

                Contact Us


 


   

 

เครื่องดนตรี วงดนตรีสากล < Music Instruments >

 

+:+:+: คุณสามารถวางMouse(และรอโหลดนิดนึงคะ)ที่ภาพเครื่องดนตรี เพื่อฟังเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้คะ :+:+:+

 

 

+:+:+:  ในวงดนตรีสากล เครื่องดนตรีแบ่งเป็น 5 ประเภทตามลักษณะของเครื่องดนตรี และลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกัน  :+:+:+

เครื่องสาย     เครื่องเป่าลมไม้     เครื่องเป่าทองเหลือง     เครื่องตี   |   คีย์บอร์ด & เครื่องดนตรีไฟฟ้า

 


1. วงดนตรีสากล กลุ่มเครื่องสาย: String

เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการดีด หรือสีที่สายขนาดต่างๆ


ไวโอลิน 

<Violin >

วิโอลา 

<Viola >

เชลโล 

<Cello>

ดับเบิลเบส 

<Double Bass>

ฮาร์ฟ 

<Harp>

กู่เจิง 

<Gu-Zheng>

 

กีตาร์ 

<Guitar>2. วงดนตรีสากล กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ : Woodwind

เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่า ซึ่งแต่เดิมทำด้วยไม้ แต่ปัจจุบันทำด้วยวัสดุอื่นๆ


ปิคโคโล 

<Picoolo>

ฟลุ้ท 

<Flute>

คลาริเนท

<Clarinet>

โอโบ 

<Oboe>

บาสซูน 

<Bassoon>

แซ็กโซโฟน 

<Sax>

 


3. วงดนตรีสากล กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง: Brass  

เป็นเครื่องดนตรีที่เพิ่มสีสันให้วงดนตรีมีพลังอำนาจและดูสง่างามมากยิ่งขึ้น


เฟร์นอฮอล์ 

<French Horn>

ทรัมเปท 

<Trumpet>

ทรอมโบน

<Trombone>

ทูบา 

<Tuba>


4. วงดนตรีสากล กลุ่มเครื่องตี: Percussion  

จัดเป็นเครื่องประกอบจังหวะ และบางชนิดสามารถเล่นเป็นทำนองได้ด้วย เช่น Xylophone


ทิมปานี 

<Timpani>

กลอง 

<Drum>

บองโก้

<Bongo>

ฉาบ 

<Cymbals>

แทมโบริน

<Tambourine>

<Triangle>

<Xylophone>

 

 

 

 


5. วงดนตรีสากล กลุ่มคีย์บอร์ด & เครื่องดนตรีไฟฟ้า : Keyboard & Electronic 

เป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เช่น เปียโน ออร์แกน แอ็คคอร์ดเดียน หรือ เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า เช่น กีตาร์ไฟฟ้า คีย์บอร์ด


เปียโน

<Piano>

คีย์บอร์ด /เปียนโนไฟฟ้า

<Keyboard/ Elec.Piano>

กีตาร์ไฟฟ้า 

<Elec. Guitar>

กีตาร์เบส

<Elec. Guitar Bass>

แอคคอเดียน

<Accordion>

Grand Piano


Upright Piano

Keyboard

Elec. Piano

 

 

 

 

KLO music  

รูปแบบวงดนตรีสำหรับงานแต่งงานและงานเลี้ยง KLO wedding music & Corporate

  การเลือกวงดนตรีสำหรับงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ How to select band for wedding , party, and corporate events

  วีดีโอการแสดง: KLO Video Clip  l  ภาพการแสดง: KLO Gallery   l   ดูรายชื่อเพลง: Music Song List

  แนะนำเพลงแต่งานในช่วงพิธีการสำคัญ เช่น เพลงเปิดตัวบ่าวสาว เพลงตัดเค้ก เพลงโยนดอกไม้ เพลงมหาฤกษ์ Wedding Music    l รู้จักเครื่องดนตรี: Music Instrument  

  ความประทับใจลูกค้าที่เคยใช้บริการวงดนตรี กรุงเทพไลท์ ออร์เคสตร้า: Customer Feedback

 

 
 

 

info@klothailand.com  

Copyright © ~2013 by Krungthep Light Orchestra, All rights reserved.