02-702-6222-3     
081-825-2124

 วงดนตรี กรุงเทพไลท์ออร์เคสตร้า Krungthep Light Orchestra

  T h e   A r t   o f   A n g e l   M u s i c

 

HOME

รูปแบบวงดนตรี

KLO BAND STYLES

รายชื่อเพลง

SONG

ผลงานการแสดงดนตรี

GALLERY l VIDEO

การเลือกวงดนตรี

คำชมจากลูกค้า

               

     สอบถามราคาวงดนตรี

                Contact Us


 

 

   

 

LoVe & Blood : คู่รัก กับ หมู่เลือด

 


 

หมู่เลือด/ หมู่โลหิต ถูกกำหนดโดยพันธุกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดขึ้นเองตามความพอใจ

การที่นำหมู่เลือด มาทำนายลักษณะนิสัยของบุคคลทั่วไป เป็นเพียงผลสรุปของการรวบรวมข้อมูลสถิติว่า

ด้วยลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีหมู่เลือดต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ โดยอาศัยวิชาจิตวิทยา สิ่งที่นำมาเสนอ

นี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคู่รักในการศึกษาอุปนิสัยของกันและกัน 

 


ที่มา: forwarded mail

 

 
 

 

info@klothailand.com  

Copyright © ~2013 by Krungthep Light Orchestra, All rights reserved.